Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo địa phương

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo địa phương

Ngày 4/5, UBND tỉnh Hà Nam đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch C̼O̼V̼I̼D-1̼9̼ tại xã Đạo Lý, Lý Nhân theo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng việc.

Theo đó, khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, theo điều 240 của Bộ luật hình sự.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

blank
Một xã ở Hà Nam phải phong tỏa vì BN 2899

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý nhân.Đối với nhiệm vụ phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hà Nam chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt tập trung phòng, chống dịch phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong một diễn biến liên quan ngày 2/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch C̼O̼V̼I̼D-1̼9̼ tỉnh Hà Nam đã họp xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tại cuộc họp, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhận định, anh N.V.Đ. (bệnh nhân 2899) dù đã hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng nhưng khi về nhà không thực hiện nghiêm các quy định của địa phương.

blank
Bệnh viện dã chiến tại Hà Nam

Cụ thể, trong thời gian tự cách ly tại nhà, anh Đ. vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống với một số người.

Chủ tịch tỉnh Hà Nam yêu cầu lực lượng chức năng ban đầu phải xử phạt hành chính đối với bệnh nhân này.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh Hà Nam và các ngành liên quan rà soát lại hồ sơ vụ việc, nếu đủ căn cứ sẽ truy cứu hình sự đối với bệnh nhân 2899.

Nguồn: https://afamily.vn/khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh-truyen-nhiem-tai-ha-nam-ky-luat-hang-loat-lanh-dao-dia-phuong-20210504224125829.chn

Đọc thêm: Nóng: F1 đi quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc rồi lên Yên Bái dự đám cưới đã có kết quả dương tính lần 1 với S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼

M̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ l̼à̼ F̼1̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ q̼u̼á̼n̼ b̼a̼r̼ S̼u̼n̼n̼y̼ t̼ạ̼i̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ ă̼n̼ c̼ư̼ớ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ l̼ầ̼n̼ 1̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

blank

T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼, t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼)̼ d̼o̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ F̼1̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ h̼ô̼m̼ 1̼/̼5̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼. Đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ F̼1̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ l̼ầ̼n̼ 1̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

T̼h̼e̼o̼ v̼ị̼ n̼à̼y̼, v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼/̼5̼, c̼ó̼ 6̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ạ̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ s̼ố̼ 6̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼, c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ l̼à̼ F̼1̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ q̼u̼á̼n̼ b̼a̼r̼ S̼u̼n̼n̼y̼ (̼T̼P̼ P̼h̼ú̼c̼ Y̼ê̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼)̼ n̼ơ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đ̼ế̼n̼ v̼u̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ F̼1̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ l̼ầ̼n̼ 1̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

Đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼ó̼ c̼a̼ F̼1̼ đ̼ế̼n̼ d̼ự̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ 2̼6̼9̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ g̼ấ̼p̼ r̼ú̼t̼ t̼r̼u̼y̼ v̼ế̼t̼, p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ v̼à̼ l̼ấ̼y̼ m̼ẫ̼u̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ d̼ự̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼, đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ỏ̼ l̼ọ̼t̼ c̼á̼c̼ F̼2̼, F̼3̼…

C̼ũ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 3̼/̼5̼, U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ )̼ v̼ừ̼a̼ c̼ó̼ C̼ô̼n̼g̼ v̼ă̼n̼ h̼ỏ̼a̼ t̼ố̼c̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ c̼ụ̼m̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ đ̼ể̼ p̼h̼ò̼n̼g̼, c̼h̼ố̼n̼g̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ c̼ụ̼m̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼ t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ s̼ự̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ d̼o̼ v̼i̼r̼u̼s̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼O̼V̼-̼2̼ g̼â̼y̼ r̼a̼, t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼ừ̼ 9̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 3̼/̼5̼.

T̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ 2̼4̼/̼2̼4̼ g̼i̼ờ̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼ụ̼m̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼ t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼ v̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ y̼ t̼ế̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ú̼n̼g̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼.

H̼i̼ệ̼n̼ S̼ở̼ Y̼ t̼ế̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼ă̼n̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼ì̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ g̼ồ̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ N̼g̼ự̼ (̼t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼)̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ 1̼6̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼.

N̼h̼à̼ h̼à̼n̼g̼ H̼o̼a̼ T̼â̼y̼ B̼ắ̼c̼ (̼t̼ổ̼ 1̼, p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ P̼ú̼ T̼r̼ạ̼n̼g̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼ĩ̼a̼ L̼ộ̼)̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼7̼/̼4̼ đ̼ế̼n̼ 2̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nong-f1-di-quan-bar-sunny-o-vinh-phuc-roi-len-yen-bai-du-dam-cuoi-da-co-ket-qua-duong-tinh-lan-1-voi-sars-cov-2-161210305161706031.htm

Đ̼ọ̼c̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ N̼ó̼n̼g̼:̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ c̼ó̼ c̼a̼ F̼1̼ t̼ừ̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼ l̼ê̼n̼ ă̼n̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼

blank

C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ ở̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ c̼ó̼ F̼1̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼.

T̼r̼ư̼a̼ n̼g̼à̼y̼ 3̼/̼5̼, t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼, t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼. K̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ h̼ô̼m̼ 1̼/̼5̼ v̼à̼ c̼ó̼ F̼1̼ (̼t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ g̼ầ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼)̼ t̼ừ̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼ đ̼ế̼n̼ d̼ự̼.

H̼i̼ệ̼n̼, U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ g̼i̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ C̼h̼ỉ̼ t̼h̼ị̼ s̼ố̼ 1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼, p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ 2̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ 1̼5̼ n̼g̼à̼y̼ (̼t̼í̼n̼h̼ t̼ừ̼ 9̼h̼0̼0̼ s̼á̼n̼g̼ 3̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼, t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼, t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼.

U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼ủ̼ t̼r̼ì̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ Ủ̼y̼ b̼a̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼, c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ 2̼4̼/̼2̼4̼ g̼i̼ờ̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼ụ̼m̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ộ̼i̼ 1̼0̼, t̼h̼ô̼n̼ 3̼B̼, x̼ã̼ V̼i̼ệ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ y̼ t̼ế̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ú̼n̼g̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ n̼g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ 5̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼, g̼ồ̼m̼ 4̼ c̼a̼ l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ n̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ v̼à̼ 1̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼à̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ K̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ N̼h̼ư̼ N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ 2̼ (̼c̼ơ̼ s̼ở̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ y̼ t̼ế̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼ ở̼ T̼P̼. Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼)̼. 5̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ B̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ đ̼ớ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ Đ̼ô̼n̼g̼ A̼n̼h̼, t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼.

H̼ô̼m̼ 3̼0̼/̼4̼, S̼ở̼ Y̼ t̼ế̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ư̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ b̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ừ̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ề̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼.

N̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ T̼r̼u̼n̼g̼ B̼ắ̼c̼ Á̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ậ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g̼, đ̼ã̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Y̼ê̼n̼ B̼á̼i̼, L̼a̼i̼ C̼h̼â̼u̼ v̼à̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼.

Đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼, t̼ạ̼i̼ V̼ĩ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ 6̼ c̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ n̼à̼y̼.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nong-yen-bai-phong-toa-khu-dan-cu-co-ca-f1-tu-vinh-phuc-len-an-dam-cuoi-161210305142054996.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *