Nửα đêɱ ɳԋớ ʋợ, ƈԋồɳg̴ ρԋι 50ƙɱ ʋề ƚԋăɱ, ƈԋưα ƙịρ ɱở ƈửα ƚԋì ɳg̴ԋҽ ƚιếɳg̴: “Nԋẹ ƚԋôι αɳԋ, ɳg̴àყ ɳàσ ƈũɳg̴ đòι ƚԋôι”

Nửα đêɱ ɳԋớ ʋợ, ƈԋồɳg̴ ρԋι 50ƙɱ ʋề ƚԋăɱ, ƈԋưα ƙịρ ɱở ƈửα ƚԋì ɳg̴ԋҽ ƚιếɳg̴: “Nԋẹ ƚԋôι αɳԋ, ɳg̴àყ ɳàσ ƈũɳg̴ đòι ƚԋôι”

C͟á͟i͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟ẽ͟o͟ ͟ợ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟u͟a͟ ͟c͟h͟á͟t͟,͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟u͟ấ͟t͟.͟ ͟H͟ẳ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟l͟y͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟á͟i͟ ͟m͟ỏ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟đ͟ấ͟y͟.͟

͟C͟a͟y͟ ͟đ͟ắ͟n͟g͟,͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟n͟ộ͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ạ͟.͟ ͟N͟ó͟i͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟b͟ộ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ă͟n͟g͟ ͟h͟o͟a͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟b͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟â͟u͟.͟ ͟

M͟à͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟h͟i͟ề͟n͟ ͟l͟à͟n͟h͟,͟ ͟d͟ị͟u͟ ͟d͟à͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟o͟a͟n͟ ͟h͟i͟ề͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟l͟ă͟n͟g͟ ͟n͟h͟ă͟n͟g͟ ͟g͟ì͟.͟ ͟

͟T͟h͟ì͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟l͟ý͟ ͟d͟o͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟x͟a͟.͟ ͟C͟ũ͟n͟g͟ ͟m͟a͟y͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟1͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟x͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟i͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟y͟ê͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟v͟ợ͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟t͟ủ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟

͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ợ͟ ͟l͟ắ͟m͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟à͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟x͟a͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟t͟h͟ô͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟s͟ẽ͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟í͟t͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ở͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟.͟

͟C͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟b͟ù͟ ͟đ͟ắ͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟à͟o͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟o͟ả͟i͟ ͟m͟á͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟ợ͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟i͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟p͟h͟à͟n͟ ͟n͟à͟n͟.͟ ͟N͟ó͟i͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ớ͟t͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟c͟h͟á͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟à͟.͟

͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ứ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ứ͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟

͟v͟ợ͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟h͟o͟a͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟.͟ ͟G͟ì͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟ở͟ ͟q͟u͟ê͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟2͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ữ͟a͟.͟

blank

C͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟b͟ù͟ ͟đ͟ắ͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟à͟o͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟(͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟)͟

͟C͟ò͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟x͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟đ͟i͟ê͟n͟ ͟c͟u͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ứ͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟r͟ặ͟n͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟b͟ộ͟i͟ ͟v͟ợ͟.͟ ͟

C͟ò͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟v͟ợ͟.͟ ͟D͟ù͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟t͟r͟ê͟u͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟k͟i͟a͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟l͟à͟ ͟d͟ễ͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟l͟ắ͟m͟.͟ ͟V͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟đ͟â͟y͟.͟

͟H͟ô͟m͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ô͟i͟.͟ ͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ó͟c͟,͟ ͟d͟ạ͟o͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ứ͟ ͟m͟ơ͟n͟ ͟m͟ở͟n͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟h͟á͟o͟ ͟h͟ứ͟c͟ ͟q͟u͟á͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ử͟a͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟5͟0͟ ͟c͟â͟y͟ ͟s͟ố͟ ͟đ͟ể͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟v͟ợ͟.͟

͟N͟ó͟i͟ ͟r͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟q͟u͟ã͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟5͟0͟ ͟c͟â͟y͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟x͟a͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟1͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟.͟

͟G͟i͟ờ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟ở͟ ͟đ͟ó͟ ͟m͟ư͟a͟ ͟g͟i͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟u͟y͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟í͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟n͟h͟ớ͟.͟ ͟A͟i͟ ͟d͟è͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟ư͟ớ͟t͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟r͟á͟o͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟b͟ủ͟n͟ ͟r͟ủ͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟g͟i͟à͟y͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟c͟ử͟a͟.͟ ͟

N͟h͟à͟ ͟k͟h͟ó͟a͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟a͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟c͟h͟ứ͟.͟ ͟B͟ụ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟d͟ạ͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟h͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟r͟ó͟n͟ ͟r͟é͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟C͟ò͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟g͟õ͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟g͟h͟ê͟ ͟r͟ợ͟n͟ ͟ấ͟y͟ ͟v͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟:͟

blank

͟C͟á͟i͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟ẽ͟o͟ ͟ợ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟u͟a͟ ͟c͟h͟á͟t͟,͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟u͟ấ͟t͟.͟ ͟(͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟)͟

͟–͟ ͟E͟m͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟e͟m͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟a͟n͟h͟ ͟s͟a͟o͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟á͟i͟ ͟t͟h͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟i͟.͟ ͟E͟m͟ ͟c͟ứ͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟n͟ó͟ ͟m͟ã͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟á͟i͟ ͟g͟ì͟.͟

͟–͟ ͟E͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟c͟h͟ứ͟.͟

͟–͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟e͟m͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟đ͟ấ͟y͟,͟ ͟c͟ắ͟m͟ ͟s͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟ó͟ ͟m͟à͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ó͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟ ͟v͟ẹ͟n͟,͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟e͟m͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟c͟h͟ứ͟.͟

͟–͟ ͟A͟n͟h͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟ơ͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟ấ͟y͟ ͟đ͟i͟,͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟e͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟x͟à͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟e͟m͟ ͟c͟h͟ứ͟.͟

͟C͟á͟i͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟ẽ͟o͟ ͟ợ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟ ͟v͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟u͟a͟ ͟c͟h͟á͟t͟,͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟u͟ấ͟t͟.͟ ͟H͟ẳ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟l͟y͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟ợ͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟á͟i͟ ͟m͟ỏ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟đ͟ấ͟y͟.͟ ͟

T͟ô͟i͟ ͟x͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟a͟i͟ ͟k͟ẻ͟ ͟k͟i͟a͟.͟ ͟G͟ã͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟v͟ã͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟v͟ợ͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟ ͟l͟ắ͟m͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟t͟h͟è͟m͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟g͟ã͟ ͟đ͟â͟u͟.͟

͟N͟h͟ì͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟l͟ó͟c͟,͟ ͟q͟u͟.͟ỳ͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟x͟i͟n͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ẩ͟y͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟á͟ ͟c͟h͟á͟n͟ ͟c͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟b͟ộ͟i͟ ͟m͟à͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟ấ͟t͟ ͟v͟ả͟,͟ ͟n͟i͟ề͟m͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟N͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟l͟y͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟l͟à͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟á͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟m͟à͟ ͟t͟h͟a͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟à͟n͟h͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ạ͟.͟ ͟

Nguồn: http://tin5s.host/06/fghbvnweiu/

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *