Thầy giáo đạp học sinh trước bục giảng ở Bắc Giang mất việc

Thầy giáo đạp học sinh trước bục giảng ở Bắc Giang mất việc

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) mới đây đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy giáo Khúc Xuân H.

Ngày 4/5, thông tin với PV, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào ngày 1/5 đơn vị đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với thầy Khúc Xuân H. (SN 1997, giáo viên dạy môn Sinh học).

Đến ngày 3/5, ban lãnh đạo trung tâm đã thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy giáo này.

blank

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn đã tổ chức họp đối với các cán bộ, giáo viên trong nhà trường để nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tránh để xảy ra sự việc tương tự.

Về phía các học sinh liên quan đến việc bị thầy H. chửi, đánh hiện sức khoẻ đã ổn định và đi học bình thường.

Trước đó, trong giờ sinh hoạt chiều 29/4 tại lớp 10A3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn, thầy Khúc Xuân H. là giáo viên chủ nhiệm đưa những học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, không mặc đồng phục, mặc quần rách tới trường đứng trước bục giảng để xử lý.

Theo đoạn clip ghi lại, tại bục giảng thay vì nhắc nhở các học sinh thì thầy giáo liên tục tát mạnh vào mặt các em rồi chửi.

Không chỉ vậy, thầy giáo này còn ra chân đá mạnh vào ngực nam sinh mặc áo trắng khiến em này ngửa về phía bục giảng.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/thay-giao-dap-hoc-sinh-truoc-buc-giang-o-bac-giang-mat-viec-161210405153610478.htm

Đọc thêm: T̼h̼ầ̼̼y̼ g̼i̼á̼̼o̼ t̼á̼t̼, đ̼á h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ tr̼ư̼ớ̼c̼ cả̼ l̼ớ̼p̼: ‘T̼ô̼i c̼o̼i c̼á̼c e̼m n̼h̼ư c̼o̼n̼ e̼m̼, m̼u̼ố̼n̼ t̼ố̼t c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼’

V̼i̼d̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ầ̼y̼ g̼i̼á̼o̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼á̼t̼,̼ đ̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ả̼ l̼ớ̼p̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼. T̼h̼ầ̼̼y̼ g̼i̼á̼̼o̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ t̼ạ̼m̼ d̼ừ̼n̼g̼ g̼i̼ả̼n̼g̼ d̼a̼̣̼y̼,̼ n̼ó̼i̼ ‘̼m̼u̼ố̼n̼ t̼ố̼t̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼’̼.

blank
T̼h̼ầ̼y̼ g̼i̼á̼̼o̼ đ̼á̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼g̼a̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ l̼ớ̼p̼ -̼ Ả̼̼n̼h̼:̼ M̼a̼̣̼n̼g̼ x̼ã̼̼ h̼ô̼̣̼i̼

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼̼i̼ v̼ớ̼̼i̼ p̼h̼ó̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼ s̼á̼̼n̼g̼ 2̼-̼5̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ M̼i̼n̼h̼ V̼ỹ̼,̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ T̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ G̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ n̼g̼h̼ề̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ -̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ L̼ụ̼c̼ N̼g̼ạ̼n̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ g̼ử̼i̼ U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ụ̼c̼ N̼g̼ạ̼n̼ đ̼ể̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼à̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ s̼á̼n̼g̼ t̼ỏ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.

V̼à̼̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 2̼9̼-̼4̼,̼ t̼h̼ầ̼y̼ K̼h̼ú̼c̼ X̼u̼â̼n̼ H̼. -̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼A̼3̼ t̼a̼̣̼i̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ -̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ n̼ó̼i̼ v̼à̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ú̼n̼g̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ m̼ự̼c̼ n̼h̼à̼ g̼i̼á̼o̼ n̼h̼ư̼ t̼á̼t̼,̼ đ̼á̼… v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼ờ̼ s̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ l̼ớ̼p̼.

“̼M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ x̼ấ̼u̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g̼ v̼i̼d̼e̼o̼ n̼à̼y̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ p̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼p̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ g̼i̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ n̼à̼y̼. N̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼ n̼h̼ấ̼̼n̼ m̼a̼̣̼n̼h̼.

T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼,̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ đ̼ã̼ h̼ọ̼p̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼g̼a̼y̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼̼y̼ 3̼0̼-̼4̼. Đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ p̼h̼ó̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ v̼à̼ b̼í̼ t̼h̼ư̼ Đ̼o̼à̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ã̼̼ t̼r̼ư̼̣̼c̼ t̼i̼ế̼̼p̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ m̼o̼n̼g̼ s̼ự̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ p̼h̼ụ̼ h̼u̼y̼n̼h̼.

“̼P̼h̼í̼a̼ p̼h̼ụ̼ h̼u̼y̼n̼h̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ả̼m̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ầ̼y̼ H̼. v̼à̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼o̼ t̼h̼ầ̼y̼ H̼.”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼ n̼ó̼i̼.

blank
T̼h̼ầ̼̼y̼ g̼i̼á̼̼o̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼7̼ t̼á̼t̼ m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ -̼ Ả̼̼n̼h̼:̼ M̼a̼̣̼n̼g̼ x̼ã̼̼ h̼ô̼̣̼i̼

Ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ đ̼ã̼ h̼ọ̼p̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼,̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼á̼t̼ t̼á̼n̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼,̼ b̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ò̼n̼ đ̼ợ̼i̼ p̼h̼í̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.

“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ã̼ h̼ọ̼p̼ v̼à̼ t̼ạ̼m̼ d̼ừ̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ g̼i̼ả̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ầ̼y̼ H̼.”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼ n̼ó̼̼i̼.

“̼T̼h̼ầ̼y̼ H̼. l̼à̼ g̼i̼á̼̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ẻ̼ m̼ớ̼i̼ r̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼7̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g̼ s̼ư̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ố̼t̼. H̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ t̼ố̼t̼ n̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ở̼,̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ầ̼y̼. K̼h̼i̼ t̼h̼ầ̼y̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ t̼h̼ầ̼y̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ r̼ấ̼t̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ m̼ọ̼i̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼. K̼h̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼i̼ế̼̼n̼ c̼á̼̼c̼ t̼h̼ầ̼y̼ c̼ô̼ k̼h̼á̼c̼ b̼à̼n̼g̼ h̼o̼à̼n̼g̼…”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ b̼ả̼n̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ t̼h̼ầ̼y̼ H̼. đ̼ã̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ h̼ố̼i̼ h̼ậ̼n̼. “̼T̼h̼ự̼c̼ r̼a̼,̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼ố̼t̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ v̼à̼ c̼o̼i̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ n̼h̼ư̼ c̼o̼n̼ e̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼. T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼i̼ề̼m̼ c̼h̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ớ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ l̼ạ̼i̼ b̼ả̼n̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼.

Đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ S̼ở̼ G̼i̼á̼̼o̼ d̼u̼̣̼c̼ v̼à̼̼ đ̼à̼̼o̼ t̼a̼̣̼o̼ B̼ắ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ g̼i̼á̼̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼.

Đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ s̼ở̼ c̼ũ̼̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ụ̼c̼ N̼g̼ạ̼n̼ đ̼ể̼ s̼ớ̼m̼ c̼ó̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ x̼ử̼ l̼ý̼ s̼o̼n̼g̼ s̼o̼n̼g̼ v̼ớ̼̼i̼ v̼i̼ê̼̣̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ c̼á̼c̼ t̼r̼a̼n̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ạ̼c̼ s̼a̼i̼ b̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.

T̼h̼ầ̼y̼ K̼h̼ú̼c̼ X̼u̼â̼n̼ H̼. s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼7̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ k̼ý̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ử̼ v̼i̼ệ̼c̼ g̼i̼ả̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼ m̼ô̼n̼ s̼i̼n̼h̼ h̼ọ̼c̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼-̼2̼0̼2̼0̼. Đ̼ế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 9̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼ý̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ồ̼n̼g̼ g̼i̼ả̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼.

Nguồn: https://tuoitre.vn/thay-giao-tat-da-hoc-sinh-truoc-ca-lop-toi-coi-cac-em-nhu-con-em-muon-tot-cho-cac-em-20210502085512982.htm

Đọc thêm: Clip gây bức xúc: Thầy giáo đá thẳng vào ngực, tát học sinh tới tấp và nói tục liên hồi vì các em mặc quần bò, nhuộm tóc

Thay vì nhắc nhở các em chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc theo đúng quy định của nhà trường thì thầy giáo này lại có cách hành xử khá… côn đồ!

Mới đây, một clip ngắn ghi lại cảnh xô xát giữa giáo viên và học sinh đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó vụ việc xảy ra tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại tỉnh Bắc Giang. Nhân vật chính là một thầy giáo và 4 nam sinh.

Được biết, các nam sinh này bị gọi lên bục giảng vì phạm lỗi mặc quần bò và nhuộm tóc. Tuy nhiên, thay vì nhắc nhở các em chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc theo đúng quy định nhà trường thì thầy giáo này lại có cách hành xử khá… côn đồ!

Thầy giáo liên tục tát mạnh vào mặt 4 nam sinh, khiến các em choáng váng. Có em đứng không vững sau cú tát. Không chỉ vậy, thầy còn nhảy lên, đá mạnh vào ngực nam sinh mặc áo trắng khiến em này ngã ngửa ra bục giảng. Vừa đánh, thầy giáo này vừa xưng “mày – tao” với học sinh và thốt ra những từ ngữ tục tĩu, không phù hợp với môi trường sư phạm.

blank
Thầu giáo đá thẳng ngực nam sinh áo trắng khiến em này ngã ngửa ra sau.
blank
Cả 4 nam sinh đều bị thầy giáo tát đau điếng. Có em đứng không vững.
blank
Thầy giáo này cũng liên tục thốt ra những từ ngữ tục tĩu, không phù hợp với tư cách người thầy

Không rõ vụ việc xảy ra vào thời điểm nào nhưng hành động, cách dạy dỗ của thầy giáo này khiến ai cũng bức xúc khi xem clip. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin chi tiết vụ việc…

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/clip-gay-buc-xuc-thay-giao-da-thang-vao-nguc-tat-hoc-sinh-toi-tap-va-noi-tuc-lien-hoi-vi-cac-em-mac-quan-bo-nhuom-toc-1622101052317082.htm

blank

trangtin24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *